Łożyska walcowe

 
 
 
PODZIAŁ ŁOŻYSK WALCOWYCH:
 
 
 
 
Łożyska walcowe z koszykiem
 
 
 
Jednorzędowe łożyska walcowe z koszykiem można poddawać bardzo dużym obciążeniom i w stosunku do wykonań z pełną liczbą wałeczków są one przeznaczone do większych prędkości obrotowych.
 
Wałeczki są prowadzone w jednym z obu pierścieni łożysk między stałymi obrzeżami i są połączone w zespół z tym pierścieniem za pomocą koszyka.
 
Ponieważ zawsze jeden z pierścieni może zostać ściągnięty, pierścienie można montować oddzielnie.
 
 
 
Jednorzędowe łożyska walcowe są dostępne jako:
 
 
 
 
Łożyska te są dostarczane bez uszczelnienia.
 
Smaruje się je od strony czołowej smarem lub olejem.
 
Mogą pracować w temperaturze roboczej od –30 °C do +150 °C.
 
W przypadku stałej temperatury roboczej powyżej +120 °C należy zwrócić się z zapytaniem
do producenta.
 

 


 

 
Łożyska walcowe z koszykiem tarczowym
lub wkładkami rozdzielającymi
 
 
 
 
W takich łożyskach walcowych koszyki tarczowe z mosiądzu lub elementy dystansowe z tworzywa sztucznego zapewniają, że elementy toczne wzajemnie się nie stykają.
 
Łożyska te stanowią przejście od wykonania łożysk z pełną liczbą wałeczków do łożysk z koszykiem.
 
Wałeczki są prowadzone na pierścieniu zewnętrznym między stałymi obrzeżami.
Pierścień wewnętrzny można ściągnąć, przez co jest możliwy oddzielny montaż.
 
Łożyska te są dostępne wyłącznie jako łożyska jednostronnie ustalające.
 
 
Łożyska walcowe z koszykiem tarczowym lub wkładkami rozdzielającymi są przeznaczone do temperatury roboczej od –30 °C do +120 °C.
 
 
 

 

 
Jednorzędowe łożyska walcowe
z pełną ilością wałeczków
 
 
 
 
Łożyska jednorzędowe mają zestawy elementów tocznych z pełną liczbą wałeczków. Elementy toczne są prowadzone na obrzeżach przy pierścieniach łożysk.
 
Dzięki najwyższej możliwej liczbie elementów tocznych łożyska z pełną liczbą wałeczków odznaczają się wysoką nośnością i sa bardzo sztywne. Z drugiej strony, z uwagi na ich charakterystykę kinematyczną łożyska te nie osiągają tak wysokich prędkości obrotowych, jak to ma miejsce w przypadku łożysk walcowych z koszykami.
 
Łożyska te są dostępne wyłącznie jako łożyska jednostronnie ustalające.
 
 
 
 
 
 
 
Dwurzędowe łożyska walcowe z pełną ilością wałeczków

 
 
 
 
Łożyska te odznaczają się wysoką nośnością i są bardzo sztywne, funkcję prowadzenia wałeczków przejmują obrzeża pieścieni łożyskowych.
 
Nie osiągają tak wysokich prędkości obrotowych, jak to ma miejsce w przypadku łożysk walcowych
z koszykami. W przypadku łożysk koła linowego (łożyska z rowkami w pierścieniach zewnętrznych) można zamocować pierścienie łożysk w kierunku osiowym za pomocą pierścieni zabezpieczających.
 
Dwurzędowe łożyska z pełną liczbą wałeczków są dostępne jako:
 
 
 
 
Łożyska walcowe są otwarte. Możliwe jest ich smarowanie olejem lub smarem.
Do smarowania pierścień zewnętrzny ma rowek i otwory smarowe.
 
Otwarte łożyska walcowe z pełną liczbą wałeczków są przeznaczone do temperatury roboczej od –30 °C do +120 °C.
Łożyska walcowe z rowkami są przeznaczone do temperatury roboczejod –20 °C do +80 °C, przy czym ograniczenie stanowi smar oraz tworzywo uszczelnienia.
 
 
 

 

 
Łożyska walcowe precyzyjne
 
 
 
 
 
Łożyska walcowe tego wykonania są dwurzędowymi łożyskami precyzyjnymi (łożyska swobodne) do obrabiarek klasy dokładności SP. Są  stosowane do promieniowego podparcia wrzecion głównych. Łożyska te są rozłączne, co upraszcza ich montaż oraz demontaż. W celu nastawienia optymalnego luzu promieniowego w łożysku, pierścień wewnętrzny ma otwór stożkowy.
 
Łożyska te są dostarczane bez uszczelnienia.
Smarowanie Łożyska walcowe precyzyjne smaruje się od strony czołowej bądź przez rowek i otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym. Łożyska te można smarować smarem lub olejem.
 
 
Łożyska walcowe specjalnej precyzji (SP) mogą pracować w temperaturze roboczej
od –30 °C do +150 °C.  W przypadku stałej temperatury roboczej powyżej +120 °C należy skierować odpowiednie zapytanie.