Łożyska SKF

 

SKF to wiodący dostawca technologii w skali światowej od 1907 roku. Firma nieprzerwanego rozwija nowe technologie – a następnie wykorzystuje je do konstruowania produktów zapewniających klientom przewagę konkurencyjną. 
 
SKF łączy doświadczenie praktyczne, zgromadzone w ponad czterdziestu branżach, z posiadaną wiedzą, obejmującą najważniejsze platformy technologiczne SKF: łożyska i zespoły łożyskowe, uszczelnienia, technologie sterowania ruchem, obsługę techniczną, a także systemy smarowania. 
 
 
Sieć firmy SKF oparta jest na wiedzy i doświadczeniu, a także rozumieniu korzyści płynących z łączenia
kluczowych technologii. Umożliwia to tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które są w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom.
 
Ściśle współpracują z klientami podczas całego cyklu życiowego maszyn i urządzeń. SKF od 2005 roku dąży do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko spowodowanego wszystkimi działaniami własnymi oraz dostawców. W ramach nieustającego rozwoju technologicznego firma SKF wprowadziła na rynek rodzinę produktów i usług SKF BeyondZero, które poprawiają efektywność, ograniczają straty energii oraz umożliwiają wykorzystywanie nowych technologii opartych o energię wiatrową, słoneczną
i pływów morskich.
 
Tego rodzaju kompleksowe podejście pozwala na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko powstałego w wyniku działań firmy SKF i jej klientów.