Łożyska baryłkowe

 

Łożyska baryłkowe są dwurzędowymi, nierozłącznymi zespołami składającymi się z masywnych pierścieni zewnętrznych o kulistej bieżni, masywnych pierścieni wewnętrznych oraz baryłek z koszykami.

Pierścienie wewnętrzne mają otwory walcowe bądź stożkowe. Symetryczne baryłki ustawiają się swobodnie na kulistej bieżni pierścienia zewnętrznego. W ten sposób są wyrównywane ugięcia wału oraz odchyłki współosiowości w miejscach osadzenia łożyska.
 
Wiele wielkości łożysk baryłkowych istnieje w wykonaniu X-life. Łożyska te odznaczają się ulepszoną kinematyką, optymalizacją powierzchni, bardziej sprawnymi tworzywami i nie mają stałego obrzeża środkowego. Dzięki temu znacznie podniesiono nośność dynamiczną oraz – przy tych samych warunkach eksploatacyjnych – trwałość nominalną łożyska.
Dzięki temu w określonych zastosowaniach jest możliwe zmniejszenie wymiarów łożyskowania.
 
Łożyska baryłkowe X-life mają oznaczenie za numerem podstawowym E1 i są opisane w tabelach wymiarowych.
 
 
 
Rodzaje łożysk baryłkowych:
 
 

             
 
 
Łożyska baryłkowe wszystkich serii są dostępne z otworem walcowym pierścienia wewnętrznego.
 
Łożyska uszczelnione i nasmarowane są dostarczane na zamówienie.
Otwarte łożyska baryłkowe można smarować olejem lub smarem.
 
Łożyska baryłkowe do +200 °C są stabilne pod względem wymiarów.
 
Łożyska z koszykiem metalowym mogą pracować w temperaturze roboczej od –30 °C do +200 °C.
 
Łożyska z koszykiem z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym są przeznaczone do temperatury roboczej do +120 °C.