Smarownice SKF

SMAROWNICE DO ŁOŻYSK

Smarownice jednopunktowe dostarczają poprawną ilość smaru do pojedynczego punktu smarowania w ustalonym przedziale czasu. Dla zapewnienia optymalnej elastyczności i dostosowania do wymagań poszczególnych aplikacji dostępne są trzy serie smarownic:

 

SMAROWNICA SKF SYSTEM 24 seria LAGD

Smarownice LAGD są jednopunktowymi smarownicami o napędzie gazowym. Nadają się do bezpośredniego montażu w niebezpiecznych środowiskach i w miejscach o ograniczonej ilości dostępnej przestrzeni. Ta jednorazowa smarownica o ciśnieniu roboczym 5 barów i zakresie temperatur roboczych od -20 °C do 60 °C jest tanim rozwiązaniem dla klientów, którzy chcą usprawnić swoje praktyki smarowania ręcznego.

Smarownice LAGD są wyposażone w zbiorniki smaru o pojemności 60 i 125 ml i terminie ważności 12 miesięcy.

 

SMAROWNICE SKF SYSTEM 24 seria TLSD

Smarownice TLSD to jednopunktowe smarownice o napędzie elektromechanicznym, których szybkość dozowania nie zależy od temperatury, przeznaczone do montażu bezpośredniego lub zdalnego na oprawie łożyska. Smarownica ta pracuje pod stałym ciśnieniem 5 barów i posiada zakres temperatur roboczych od -10 °C do 50 °C. Smarownicę TLSD można zaprogramować w taki sposób, aby środek smarny był dozowany przez maksymalnie 12 miesięcy.

Dostępne objętości pojemników smaru: 125 i 250 ml. 

 

Automatyczny dozownik środka smarnego serii TLMR

Dzięki relatywnie wysokiemu ciśnieniu roboczemu 30 barów smarownica ta może pracować na dużych odległościach zapewniając optymalne wyniki w trudno dostępnych i niebezpiecznych miejscach wymagających smarowania. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur roboczych i wytrzymałej konstrukcji, smarownica TLMR nadaje się do zastosowań o różnych poziomach temperatury i wibracji. Smarownica TLMR posiada szeroki zakres temperatur roboczych (-25 °C do 75 °C) i oferuje różnorodne ustawienia dozowania środka smarnego nawet do 24 miesięcy.

Dostępne objętości pojemników smaru: 120 ml i 380 ml. 

 

 

W ofercie wszystkie systemy smarowania SKF.

  • Jednopunktowe
  • Wielopunktowe
  • Jednoliniowe
  • Dwuliniowe
  • Wieloliniowe
  • Progresywne
  • Olejowo obiegowe
  • Olejowo powietrzne
  • Minimalnego zurzycia
  • Specjalnego zastosowania

 

​Oraz wszystkie akcesoria do montażu smarownic.