Simmeringi SealDEX

 

Promieniowe uszczelnienia wału tzw. simmeringi są uszczelnieniami obrotowymi. Służą do uszczelniania elementów maszyn w ruchu obrotowym lub oscylacyjnym (głównie wałów). 

 

Typowe aplikacje:                                                           

- silniki i przekładnie

- agregaty hydrauliczne

- pompy

- silniki

- zespoły napędowe

- maszyny

 

Simmeringi zapewniają:

- szczelność węzłów łożyskowych.

- zapobiegają wyciekowi środka smarnego podczas pracy i postoju.

- zaobiegają przeniknieciu zanieczyszczeń z zewnątrz.

- rozgraniczaja media.

- prostą instalcje.

 

Simmeringi SealDEX produkowane są zgodnie ze ścisłymi wymaganiami jakościwoymi we wszytskich dziedzinach, od opracowania, zakupu materiałów, produkcję, pakowanie, składowanie i wysyłkę.

 

Poniższa jakość dotyczy wszytskich standarowych uszczelnień wału dla których nie zostały wykonane żadne specjalne ustalenia:

- Uszczelnienia wału zgodnie z DIN 3760

- Dopuszczalne poziomy jakości AQL 1.5 zgodnie z DIN ISO 2859-1

 

 

Simmering spełnia dwie funkcje uszczelniające:

 

- uszczelnienie statyczne, pomiędzy otworem oprawy a zewnętrzną średnicą uszczelnienia które jednocześnie gwarantuje bezpieczne i szczelne dopasowanie uszczelnienia w obudowie.

 

- uszczelnienie dynamiczne pomiędzy krawedzią wargi uszczelniającej uszczelnienia wału i powierzchnia wału(gdy wał jest w stanie spoczynku, uszczelnienie jest równierz statyczne).

 

Rodzaje materiałów:

NBR - kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

FPM - kauczuk fluorowy

EPDM - kauczuk etylenowo-propylenowy

VQM - kauczuk silikonowy

HNBR - kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, uwodorniony

ACM - kauczuk akrylowy

PTFE - policzterofluoroetylen

 

Katalog simmeringów do pobrania

Katalog simmeringów typy