perma NOVA

Perma NOVA może być używana we wszystkich obszarach zastosowań od -20 °C do +60 °C. Okres rozładowania od 1 do 12 miesięcy można wprowadzić za pomocą przycisku ustawień na jednostce sterującej NOVA. Jednostka sterująca oblicza następnie wymaganą ilość gazu do stałego i niezawodnego rozładowania, biorąc pod uwagę temperaturę otoczenia.

Perma NOVA składa się z jednostki sterującej wielokrotnego użytku, katridża wypełnionego smarem lub olejem oraz osłony ochronnej. NOVA LC jest dostępna w pojemnościach 65 cm³ i 125 cm³.

Perma NOVA została specjalnie opracowana do jednopunktowego smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, prowadnic ślizgowych, otwartych kół zębatych, zębatek, uszczelek wałów i łańcuchów znajdujących się w obszarach o znacznych wahaniach temperatury (np. instalacje zewnętrzne). System smarowania jest zabezpieczony przed kurzem i strumieniami wody, pod warunkiem prawidłowego montażu poszczególnych części (IP65). Perma NOVA z LC 65 cm³ jest idealna do smarowania silników elektrycznych.