Pierścienie prowadzące Slydring®

 
 
 
Zadaniem pierścieni Slydring® jest prowadzenie tłoka lub tłoczyska cylindra hydraulicznego oraz absorbowanie pojawiających się obciążeń poprzecznych. Jednocześnie nie może dojść do bezpośredniego zetknięcia się części metalowych tłoka z cylindrem, lub tłoczyska z dławnicą.
 
 
W porównaniu z tradycyjnym metalowym prowadzeniem pierścienie prowadzące wykonane z niemetali posiadają następujące zalety:
 • niska cena,
 • możliwość przenoszenia dużych obciążeń,
 • równomierny rozkład nacisków na powierzchni nośnej,
 • odporność na ścieranie, długotrwały okres użytkowania,
 • współpraca metalu z tworzywem sztucznym eliminuje możliwość zacierania się, oraz zużycie ścierno-korozyjne,
 • korzystny współczynnik tarcia,
 • amortyzacja drgań mechanicznych,
 • dobra skuteczność zgarniania, możliwość wchłaniania obcych cząsteczek,
 • ochrona uszczelki przed efektem Diesla,
 • swoboda doboru materiałów wykonania części metalowych, ponieważ nie pełnią już one funkcji prowadzących
 • eliminacja problemów związanych z ciśnieniem hydrodynamicznym w systemie prowadzącym,
 • możliwość zabudowy w zamkniętych rowkach o prostej konstrukcji, łatwy montaż,
 • niski koszt eksploatacji.
 
Z uwagi na różnorodne, specyficzne wymagania stawiane pierścieniom prowadzącym, pierścienie Slydring® wykonuje się z następujących materiałów: 
 • specjalnie modyfikowane tworzywa Turcite® o wysokiej odporności na ścieranie i niskim współczynniku tarcia stosowane przy niewielkich i średnich obciążeniach, gdzie siły promieniowe są ograniczone;
 • materiały Zurcon® z wypełniaczami redukującymi tarcie dla średnich obciążeń;
 • laminaty tkaninowe Luytex® stosowane przy dużych obciążeniach i siłach.

   

 

Przed dokonaniem wyboru odpowiedniego typu pierścienia prowadzącego Slydring® niezbędne jest określenie wymaganych parametrów pracy. W tym celu zachęcamy do zapoznania się z katalogiem:Katalog do pobrania W celu uzyskania dalszych infomacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.