Uszczelnienia łożysk


Uszczelnienia łożysk Klozure® są powszechnie używane w przemyśle chemicznym, celulozowo papierniczym, przetwarzania węglowodorów, energetycznym i wielu innych. Posiadają jednolitą konstrukcję labiryntową co zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń i wyciekom smaru.  Dostępne są zarówno wersje dzielone, jak i pełne.

Wszystkie uszczelnienia łożysk KLOZURE® są produkowane w USA.


 

Dzielą się na:

 

GUARDIAN™
 

Wykonane z brązu, uszczelnienie łożyska do zastosowań bez swobodnego smarowania, z opatentowanym krzywkowym zamkiem i z wewnętrznym pierścieniem scalającym z PTFE.

Przewyższa wszystkie wymagania wyszczególnione w IEEE 841-2001.

  

Cechy:

 • Łatwy montaż ręczny - bez potrzeby stosowania prasy trzpieniowej,
 • Zużywa mniej energii niż uszczelki wargowe,
 • Zgodność z normami bezpieczeństwa i produkcji przemysłowej,
 • Bezkontaktowa konstrukcja labiryntowa zmniejsza opór wału,
 • Trwałość ochrony łożyska zwiększa średni czas między awariami (MBTF),
 • Wydłużona żywotność łożyska,
 • Stała szczelność,
 • Elementy niezużywające się,
 • Opatentowany przez Garlock pierścień Unitizing Ring eliminuje kontakt metalu z metalem pomiędzy stojanem a wirnikiem,
 • Zaprojektowane konstrukcje labiryntowe wykluczają zanieczyszczenie przy jednoczesnym zachowaniu smarowania łożysk, zgodnie z klasą ochrony IP 66,
 • Niezużywające się części składowe oznaczają, że właściwości uszczelniające nie ulegają pogorszeniu w czasie,
 • Szybszy średni czas naprawy (MTTR) podczas odbudowy,
 • Eliminuje naprawy rowków wału,
 • Eliminuje konieczność napraw obudów uszczelnień.
 

 

ISO-GARD®
 

Scalona konstrukcja tego bezstykowego, dwuczęściowego uszczelnienia zapewnia doskonałą odporność chemiczną i temperaturową. Idealna alternatywa dla uszczelek wargowych do zastosowań bez smarowania swobodnego, olejowego lub smarem stałym.

 

 

Cechy:

 • Łatwy montaż ręczny - bez potrzeby stosowania prasy trzpieniowej;
 • Zużywa mniej energii niż uszczelki wargowe;
 • Zgodność z normami bezpieczeństwa i produkcji przemysłowej;
 • Bezkontaktowa konstrukcja labiryntowa zmniejsza opór wału;
 • Trwałość ochrony łożyska zwiększa średni czas między awariami (MBTF);
 • Wydłużona żywotność łożyska;
 • Stała szczelność;
 • Elementy niezużywające się;
 • Zaprojektowane konstrukcje labiryntowe wykluczają zanieczyszczenie przy jednoczesnym zachowaniu smarowania łożysk, zgodnie z klasą ochrony IP 55;
 • Niezużywające się części składowe oznaczają, że właściwości uszczelniające nie ulegają pogorszeniu w czasie;
 • Szybszy średni czas naprawy (MTTR) podczas odbudowy;
 • Eliminuje naprawy rowków wału;
 • Eliminuje konieczność napraw obudów uszczelnień.

 


Micro-Tec® II
 

Metalowe uszczelnienie łożyska z wbudowanym filtrem powietrza, zaprojektowany do stosowania
w bardzo zanieczyszczonym środowisku. Wykorzystano technologię mikroporów do blokowania zanieczyszczeń powietrza. Spełnia wymagania NEMA MG 1-2003

Cechy:

 • Łatwy montaż ręczny - bez potrzeby stosowania prasy trzpieniowej;
 • Zużywa mniej energii niż uszczelki wargowe;
 • Zgodność z normami bezpieczeństwa i produkcji przemysłowej;
 • Bezkontaktowa konstrukcja labiryntowa zmniejsza opór wału;
 • Trwałość ochrony łożyska zwiększa średni czas między awariami (MBTF);
 • Wydłużona żywotność łożyska;
 • Stała szczelność;
 • Elementy niezużywające się;
 • Opatentowany przez Garlock pierścień Unitizing Ring eliminuje kontakt metalu z metalem pomiędzy stojanem a wirnikiem;
 • Zaprojektowane konstrukcje labiryntowe wykluczają zanieczyszczenie przy jednoczesnym zachowaniu smarowania łożysk, zgodnie z klasą ochrony IP 66;
 • Niezużywające się części składowe oznaczają, że właściwości uszczelniające nie ulegają pogorszeniu w czasie;
 • Szybszy średni czas naprawy (MTTR) podczas odbudowy;
 • Eliminuje naprawy rowków wału;
 • Eliminuje konieczność napraw obudów uszczelnień.


 

SGi™
 
W uszczelnieniu Garlock SGi™ połączono sprawdzoną technologię GUARDIANTM z jedyną bezobsługową technologią obniżenia napięcia elektrycznego na wale AEGISTM SGR.

 


Cechy:

 • Zużywa mniej energii niż uszczelki wargowe;
 • Zgodność z normami bezpieczeństwa i produkcji przemysłowej;
 • Bezkontaktowa konstrukcja labiryntowa zmniejsza opór wału;
 • Trwałość ochrony łożyska zwiększa średni czas między awariami (MBTF);
 • Wydłużona żywotność łożyska;
 • Stała szczelność;
 • Elementy niezużywające się;
 • Zaprojektowane konstrukcje labiryntowe wykluczają zanieczyszczenie przy jednoczesnym zachowaniu smarowania łożysk, zgodnie z klasą ochrony IP 66;
 • Niezużywające się części składowe oznaczają, że właściwości uszczelniające nie ulegają pogorszeniu w czasie;
 • Szybszy średni czas naprawy (MTTR) podczas odbudowy;
 • Eliminuje naprawy rowków wału;
 • Eliminuje konieczność napraw obudów uszczelnień.

 

 

Ulotka do pobrania - uszczelnienia łożyskowe