Kategorie:

Pierścień podporowy
Rys. techniczny


 
Pierścienie podporowe montowane są razem z pierścieniami typu O-ring i Quad-Ring®, aby zapobiegać wyciskaniu tych pierścieni w aplikacjach o ciśnieniu powyżej 5MPa / 725 psi.
 
 
 
Dostępne są w wersji:
  • spiralnej,
  • przeciętej,
  • nieprzeciętej,
  • z materiału Turcon®.
 
Elastomery i Termoplasty zgodne z ISO 3601, AS 568.