Kategorie:

Pierścień podporowy (wklęsły)

Rys. techniczny
 


Pierścień podporowy ma z jednej strony wklęsłą powierzchnię obrobioną maszynowo w celu lepszego dopasowania do  okrągłego pierścienia samouszczelniającego  i zachowania kształtu pod wpływem wysokiego, zmiennego ciśnienia.

Jest dostępny w wersji z rozcięciem lub bez z policzterofluoroetylenu, Turcon® i materiałów polimerowych zgodnie z ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 i BS 4518.