Kategorie:

Kantseal


Rys. technicznyKantseal to elastomerowy pierścień o przekroju kwadratowym do zastosowań statycznych.
Jest stosowany przeważnie do kołnierzy (SAE) i pokryw.
Zapewnia wysoką skuteczność uszczelnienia i stabilność kształtu.

 
 

 


Katalog do pobrania - Kantseal