Kategorie:

Turcon® Roto Glyd Ring®

Rys. techniczny
 

Uszczelnienie Turcon® Roto Glyd Ring® jest stosowane do uszczelniania:
  • tłoczysk,
  • wałów,
  • osi,
  • cylindrów,
  • wałów przenoszenia mocy,
  • czopów,
  • połączeń obrotowych itp. poruszających się ruchem obrotowym luboscylacyjnym.
 
Jest to uszczelnienie dwustronnego działania i może być poddawane działaniu ciśnienia z jednej
lub z obydwu stron.

Uszczelnienie składa się z pierścienia uszczelniającego z tworzywa Turcon® oraz elastycznego O-ringa jako elementu aktywującego. Profil powierzchni roboczej uszczelnienia został specjalnie zaprojektowany tak, aby pierścień mógł być stosowany do pracy przy wysokich ciśnieniach i przy niewielkich prędkościach ślizgowych. W zależności od profilu przekroju uszczelnienia jego powierzchnia robocza ma jeden lub dwa rowki.
 


 

Pełnią one następujące funkcje:

  • zwiększenie skuteczności uszczelniania poprzez zwiększenie nacisku na powierzchnię uszczelnianą,
  • utworzenie komory na środek smarny i zmniejszenie tarcia.


 
 
W celu ułatwienia aktywacji O-ringa przez pojawiające się ciśnienie pierścień uszczelniający standardowo ma wyżłobione wcięcia na bocznych powierzchniach. Powierzchnia pierścienia uszczelniającego pozostająca w kontakcie z Oringiem jest wklęsła. Zwiększa to powierzchnię kontaktu pierścienia z Oringiem i zapobiega obracaniu się uszczelnienia razem z uszczelnianą powierzchnią.