Kategorie:

Turcon® AQ Seal®Rys. techniczny

 
Turcon® AQ Seal® jest uszczelnieniem dwustronnego działania skladającym się z pierścienie uszczelniającego wykonanego ze zmodyfikowanego tworzywa Turcon® o wysokiej jakości, uszczelki QUAD-RING®, oraz O-ringa jako elementu zapewniającego zacisk wstępny.
 
Pierścień uszczelniający Turcon® wraz z uszczelką QUAD-RING® zapewnia szczelność dynamiczną, natomiast O-ring szczelność statyczną.


 
 
Zalety:
  • doskonała szczelność w zastosowaniach, gdzie konieczne jest oddzielenie od siebie dwóch różnych mediów, np. ciecz/gaz, ciecz/ciecz,
  • prosta konstrukcja rowka, niewielka przestrzeń zabudowy,
  • podwójne zabezpieczenie poprzez zastosowanie kombinacji specjalnych materiałów o niskim współczynnuku tarcia oraz uszczelnień elastomerowych.
  • dskonałe właściwości ślizgowe, brak zjawiska przywarcia i raptownego poślizgu (stick-slip).


     
DANE TECHNICZNE:
 
CIŚNIENIE ROBOCZE:   do 40 Mpa
 
PRĘDKOŚĆ:                     do 2 m/s
 
TEMPERATURA:             -45°C do +200°C
 
MEDIA:                             wszystkie ogólnie dostępne ciecze hydrauliczne, w tym bio-oleje oraz gazy