Kategorie:

Zurcon® L-Cup®

Zurcon® L-Cup®Rys. techniczny

 

Zurcon® L-Cup® jest uszczelnieniem tłoczyska jednostronnego działania o unikalnej konstrukcji, dzięki której posiada hydrodynamiczną zdolność pompowania zwrotnego w pełnym zakresie wartości ciśnień roboczych. 

Jego szczelność hydrodynamiczna nie zależy od ciśnienia i nie wymaga ono istnienia w obszarze uszczelniania specjalnej komory, w której zbierałby się czynnyk smarujący. Cechuje go również stały
i kontrolowany rozkład nacisków w szerokim zakresie wartości ciśnienia. Ponadto, krawędź uszczelniająca ma specjalną mikrostrukturę ( Nr Patentu:DE4300889C1), która umożliwia skuteczną redukcję sił tarcia. Dzięki tej mikrostrukturze tworzy się stała warstwa filmu czynnika smarującego, która zapobiega praacy na sucho, wydłużając w ten sposób użytkowanie uszczelnienia. 
 

Zalety:

 • obniżone tarcie i wynikająca z tego redukcja wytwarzanego ciepła,
 • hydrodynamiczna zdolność pompowania zwrotnego w całym zakresie wartości ciśnień roboczych,
 • niewielka siła rozruchu nawet po długim okresie pozostawania w spoczynku,
 • bardzo niewielka skłonność do przywierania i raptownego poślizgu (sstick-slip),
 • brak zjawiska gromadzenia się oleju i smaru pomiędzy rowkiem i uszczelnieniem (dzięki rowkom obciążającym),
 • brak wzrastającego ciśnienia pomiędzy uszczelnieniem i rowkiem (średnica zewnętrzna),
 • długi okres użytkowania.


 

Zastosowanie:

 • wózki widłowe,
 • maszyny rolnicze,
 • wtryskarki,
 • prasy hydrauliczne. 

DANE TECHNICZNE:

 
CIŚNIENIE ROBOCZE:   do 40 Mpa
 
PRĘDKOŚĆ:                     do 0,5 m/s
 
TEMPERATURA:             -35°C do +110°C
 
MEDIA:                             ciecze hydrauliczne na bazie oleju mineralnego