Kategorie:

Zurcon® Buffer Seal

Zurcon® Buffer Seal
 

W  zastosowaniach,  w  których  występują  duże  obciążenia,  pojedynczy element uszczelniający nie jest w stanie zapewnić szczelności i długiego okresu użytkowania. Z tego względu stosowane są specjalnie opracowane uszczelnienia  systemowe,  składające  się  z  szeregowo  umieszczonych uszczelek  w  konfiguracji  tandemowej.  Uszczelnienie  buforowe  Zurcon® Buffer Seal jednostronnego  działania   zostało   zaprojektowane   jako   główne uszczelnienie tłoczyskowe do pracy przy dużych obciążeniach.  Konstrukcja tego uszczelnienia to połączenie pierścienia uszczelniającego Zurcon®
z pierścieniem podporowym. 

Zastosowanie:

  • hydraulika mobilna,
  • sprzęt do robót ziemnych,
  • maszyny budowlane.
 

DANE TECHNICZNE:
 
CIŚNIENIE ROBOCZE:   do 40 Mpa
 
PRĘDKOŚĆ:                     do 0,5 m/s
 
TEMPERATURA:             -35°C do +110°C