Kategorie:

Balsele

BALSELE

Rys. techniczny
 

 

Balsele jest to kompaktowe uszczelnienie tłoczyska składające się z elastomerowego elementu uszczelniającego i połączonej z nim podstawy wykonanej z elastomeru wzmacnianego tkaniną.

Dzięki istniejącemu zaciskowi wstęnemu działającemu w kierunku promieniowym, uszczelnienie pozwala uzyskać doskonałą szczelność nawet przy niskich ciśnieniach. Wzmacniania tkaniną podstawa uszczelnienia zapobiega ekstruzji. W zastosowaniach gdzie luzy promieniowe są większe od zakładanych, lub gdzie występują wyższe ciśnienia zaleca się stosowanie uszczelnień serii B/NEI
z wbudowanym pierścieniem przeciwekstruzyjnym.


Zalety:

 • niewielkie przekroje,
 • dobra odporność chemiczna,
 • brak problemów związanych z hydrolizą, 
 • dostępne w szerokim zakresie rozmiarów,
 • szeroki zakres temperatów roboczych.

 


 

Przykłady zastosowań:

 • hydraulika pojazdowa,
 • części zamienne,
 • prasy,
 • standardowe cylindry hydrauliczne (pracujące przy niewielkim i średnim obciążeniu),
 • urządzenia, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwory wodne.


 

 

 

DANE TECHNICZNE:

CIŚNIENIE ROBOCZE:   do 20 Mpa (typ B)

                                           do 40 MPa (typ B/NEI)

PRĘDKOŚĆ:                     do 0,5 m/s

TEMPERATURA:             -30°C do +130°C

MEDIA:                             oleje mineralne, powietrze, woda

 

Przykłady zastosowań:

 • hydraulika pojazdowa,
 • części zamienne,
 • prasy,
 • standardowe cylindry hydrauliczne (pracujące przy niewielkim i średnim obciążeniu),
 • urządzenia, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwory wodne.