Kategorie:

Turcon® Excluder® 5

Rys. technicznyTurcon® Excluder® 5 jest opatentowanym pierścieniem zgarniającym dwustronnego działania o dwóch geometrycznie różnych wargach zgarniających, skierowanych w przeciwnych kierunkach. Pierścień zgarniający jest zawsze zabudowywany w rowku razem z elastomerowym O-ringiem jako elementem aktywującym.

Excluder® 5 pełni funkcję elementu zgarniającego. O-ring zapewnia docisk warg zgarniających do powierzchni tłoczyska i może kompensować ewentualne ugięcie tłoczyska.Excluder® 5 spełnia dwie funkcję:

 • usuwa zanieczyszczenie z powierzchni powracającego tłoczyska, chroniąc w ten sposób system przed zanieczyszczeniem, 
 • zatrzymuje warstewkę filmu olejowego znajdującą się na powierzchni wysuwającego się tłoczyska (wewnątrz systemu).

 

 

Pierścienie Excluder® 5 najlepiej jest stosować w konfiguracji z uszczelnieniami tłoczysk Turcon® Stepseal, tj. uszczelnieniami odznaczającymi się hydrodynamiczną zdolnością pompowania zwrotnego.


W przeciwieństwie do pierścieni Excluder 2, są one na ogół stosowane w urządzeniach pracujących pod wysokim obciążeniem, np. maszynach budowlanych, prasach itp.


Zalety:

 • znakomite własności ślizgowe,
 • brak zjawiska przywierania i raptownego poślizgu (stick-slip), brak zjawiska
 • przyklejania się (tworzywo Turcon®),
 • są to mocne pierścienie zgarniające, mogące pracować w trudnych warunkach,
 • zdolność kompensowania ugięć tłoczyska lub nurnika,
 • wysoka skuteczność zgarniania zewnętrznych zanieczyszczeń, w tym
 • nawet mocno przylegającego błota,
 • bardzo dobra skuteczność zgarniania od strony wewnętrznej filmu olejowego przylegającego do powierzchni tłoczyska,
 • identyczny montaż jak w przypadku  Zurcon® Excluder® 500,
 • bardzo duża odporność na działanie cieczy hydraulicznych,
 • dostępny we wszystkich rozmiarach do 2600 mm średnicy (Turcon®) lub do 2200 mm średnicy Zurcon®).
 

 
DANE TECHNICZNE:
 
Prędkość:           do 15 m/s (Turcon ®)
                           do 2 m/s (Zurcon®)
Temperatura:      -45°C do +200ºC  (Turcon ®)
                           -45°C do +200ºC (Zurcon®)
Media:                ciecze hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, trudnopalne ciecze hydrauliczne
                           ekologiczne ciecze hydrauliczne, woda, powietrze.