Kategorie:

Turcon® Excluder® 2

Rys. techniczny

 

Turcon® Excluder® 2 jest pierścieniem zgarniającym dwustronnego działania o dwóch geometrycznie różnych wargach zgarniających, skierowanych w przeciwnych kierunkach.

Excluder® 2 jest zawsze zabudowywany w rowku razem z elastomerowym O-ringiem.

Pełni funkcję elementu zgarniającego. O-ring zapewnia docisk warg zgarniających do powierzchni tłoczyska i może kompensować ewentualne ugięcie tłoczyska.


Excluder® 2 spełnia dwie funkcje:

 • usuwa zanieczyszczenie z powierzchni powracającego tłoczyska, chroniąc w ten sposób system przed zanieczyszczeniem,
 • zatrzymuje warstewkę filmu olejowego znajdującą się na powierzchni wysuwającego się tłoczyska (wewnątrz systemu).

 

Pierścienie Excluder® 2 są stosowane w konfiguracji z uszczelnieniami tłoczysk Turcon® Stepseal,
tj. uszczelnieniami odznaczającymi się hydrodynamiczną zdolnością pompowania zwrotnego.
 


Zalety:

 • znakomite własności ślizgowe,
 • brak zjawiska przywierania i raptownego poślizgu (stick-slip), brak zjawiska przyklejania się,
 • zdolność kompensowania ugięć tłoczyska lub nurnika,
 • niewielkie wymiary,
 • wysoka skuteczność zgarniania zewnętrznych zanieczyszczeń, w tym nawet mocno przylegającego błota,
 • bardzo dobra skuteczność zgarniania od strony wewnętrznej filmu
 • olejowego przylegającego do powierzchni tłoczyska,
 • bardzo duża odporność na działanie cieczy hydraulicznych,
 • dostępny we wszystkich rozmiarach do 2600 mm średnicy (Turcon®) lub
 • do 2200 mm średnicy Zurcon®).


DANE TECHNICZNE:
 
Prędkość:           do 15 m/s
Temperatura:      -44°C do +200ºC
Media:                ciecze hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, trudnopalne ciecze hydrauliczne, 
                           ekologiczne ciecze hydrauliczne, woda, powietrze.