Kategorie:

Pierścień zgarniający WRM

Rys. technicznyPierścienie zgarniające są niezbędnymi elementami składowymi wszelkich urządzeń hydraulicznych lub pneumatycznych. Chronią one przed przedostawaniem się obcych cząsteczek do systemu, co pozwala na uniknięcie kosztownych uszkodzeń i szybkiego zużywania się elementów wewnętrznych, w tym uszczelnień.

Pierścienie zgarniające WRM wytwarzane są z elastomeru nitrylowego i mają precyzyjnie maszynowo wykonaną wargę zgarniającą o bardzo dużej skuteczności zgarniania.

 

Zalety:

  • niewielkie rozmiary,
  • niska cena,
  • prosty rowek do zabudowy o łatwej konstrukcji,
  • łatwy montaż i demontaż bez konieczności użycia narzędzi.

 

Zastosowanie:

Ze względu na swoje znakomite własności pierścienie zgarniające WRM są stosowane wszędzie gdzie mamy do czynienia z kurzem i wilgocią, a szczególnie w następujących zastosowaniach:

  • trzony zaworów,
  • zawory suwakowe,
  • cylindry hydrauliczne,
  • maszyny rolnicze.
 

DANE TECHNICZNE:
 
Prędkość:           do 1 m/s
Temperatura:      -40°C do +120ºC
Media:                ciecze hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, trudnopalne ciecze hydrauliczne
                           (HFA, HFB, HFC), woda, powietrze itp.