Kategorie:

Pierścień zgarniający DA22

 

Rys. techniczny


 

DA 22 są to pierścienie zgarniające dwustronnego działania, wykonane z poliuretanu, do zabudowy
w zamkniętych rowkach. W porównaniu ze zwykłymi elastomerowymi pierścieniami zgarniającymi są one znacznie doskonalsze pod względem geometrii profilu i materiału wykonania.

Warga zgarniająca skierowana na zewnątrz jest skonstruowana w taki sposób, że dokładnie usuwa zanieczyszczenia, ale zostawia na powierzchni tłoczyska resztkową warstewkę filmu olejowego, niezbędną do prawidłowego działania systemu.

Nacisk w kierunku promieniowym jest wystarczający do usunięcia obcych cząstek, kurzu i wody. Konstrukcja wargi zgarniającej skierowanej do wewnątrz umożliwia pełnienie przez nią funkcji uszczelniającej nawet przy niskim ciśnieniu. Szczelność statyczną uzyskuje się przez zacisk pierścienia
w rowku.


 

Zalety:

  • dobra skuteczność zgarniania,
  • odporność na zużywanie ścierne,
  • długotrwały okres użytkowania,
  • zdolność do pozostawiania warstewki filmu olejowego, 
  • element standardowy, do zabudowy w znormalizowanych rowkach.

 

Zastosowanie:

Ze względu na ich znakomite własności zgarniające zaleca się stosowanie pierścieni DA22 wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z kurzem i wilgocią, szczególnie w następujących zastosowaniach: 

  • cylindry standardowe wg ISO,
  • hydrauliczne cylindry przemysłowe,
  • maszyny rolnicze.
     

 

DANE TECHNICZNE:
 

Ciśnienie:          strona zgarniająca: ciśnienie atmosferyczne

                         strona uszczelniająca: Ciśnienia do 2 MPa (20 bar), przy wyższych ciśnieniach należy                                wykonać otwór odciążający.

Prędkość:          do 1 m/s

Temperatura:    -35ºC do +100ºC

Media:               oleje mineralne i smary

Typ rowka:        zamknięty
 


MATERIAŁY:

Zastosowanie standardowe: Poliuretan Zurcon®: 92 Shore A

Kod materiału: Z201

Kolor: turkusowy
 

 

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE: