Kategorie:

Metalowy pierścień zgarniającyRys. techniczny


 

Metalowy pierścień zgarniający jest specjalnym pierścieniem zgarniającym jednostronnego działania o dwóch różnych wargach zgarniających cienkiej metalowej i grubszej elastomerowej.
Dwie wargi zgarniające ustawione szeregowo jedna za drugą, są umieszczone w niewielkiej metalowej obudowie.
 

Metalowa warga zgarniająca usuwa mocno przylegające zanieczyszczenia oraz cząsteczki lodu.

Wewnętrzna elastomerowa warga ma za zadanie polepszenie całkowitego efektu zgarniania,
tj. skutecznie usuwa drobne cząsteczki piachu, wodę i podobne cząsteczki obce.

Obydwie wargi zgarniające mają średnicę mniejszą od nominalnej średnicy tłoczyska, co zapewnia odpowiedni ich docisk. Warga metalowa jest elastycznie osadzona w obudowie, tak, że może się przesuwać w kierunku promieniowym i bez problemu kompensować ewentualne ugięcia tłoczyska.
 

Zalety:

  • bardzo dobra skuteczność zgarniania, nawet w przypadku mocno przylegających zanieczyszczeń, np. błota i lodu,
  • bardzo wysoka odporność na zużycie ścierne,
  • mocne osadzenie w rowku dzięki wciskowi obudowy metalowej,
  • łatwy montaż w otwartych rowkach.

 

 
DANE TECHNICZNE:
 
Prędkość:           do 1 m/s
                           Ruch posuwisto-zwrotny
Temperatura:      -40°C do +120ºC
Media:                ciecze hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, trudnopalne ciecze hydrauliczne
                           (HFA, HFB, HFC), woda, powietrze itp.

 
 

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE