Kategorie:

Łożyska baryłkowe

 
 
Firma Timken wyznacza standardy techniczne dotyczące łożysk baryłkowych — w rezultacie łożyska charakteryzują się:
 • większą wydajnością,
 • dłuższym czasem bezawaryjnej pracy,
 • większą trwałością,
 • niższymi kosztami eksploatacji.
 
 
Stosowanie najlepszych w branży metod projektowania doprowadziło do optymalizacji geometrii wewnętrznej i wykończenia powierzchni oraz zaprojektowania ulepszonej konstrukcji kosza i prowadzenia elementów tocznych — powstały w ten sposób łożyska, które pracują przy większych prędkościach, dłużej
i przy niższej temperaturze niż produkty konkurencji. Dzięki znacznym inwestycjom w technologię, procesy projektowania i produkcji w finnieTimken spełniają najbardziej rygorystyczne normy, zapewniając jednolitą i wysoką jakość produktów. 
 
 
Podstawowe wykonania łożysk baryłkowych oferowanych przez firmę Timken:
• Średnica zewnętrzna x600 mm: wykonania EJ, EM i EMB
• Średnica zewnętrzna >600 mm: wykonania YMB,YMD i YP 
 
 
Powyższe oznaczenia odpowiadają różnym rodzajom konstrukcji w zależności od wielkości i geometrii łożyska. Główne różnice to rodzaje stosowanych koszy:
 • Łożyska baryłkowe w wykonaniu EJ posiadają kosze tłoczone ze stali.
 • Wykonania YM/EM/YM B i YMD oznaczają konstrukcje z koszami mosiężnymi.
 • YP oznacza konstrukcję z koszem sworzniowym stalowym (łożyska o dużej średnicy).
 
 
 
Nowa generacja łożyskTimken® EJ, EM i EMB charakteryzuje się:
 • wyższymi nośnościami,
 • wyższymi współczynnikami prędkości termicznej,
 • mniejszymi temperaturami pracy w porównaniu do poprzednich wersji. 

   

Większość łożysk baryłkowych Timken jest dostępnych w wykonaniu z otworem walcowym, jak i otworem stożkowym. Numery katalogowe łożysk z otworem stożkowym są oznaczone literą K za numerem podstawowym. 

Zbieżność 1:12 jest standardem dla wszystkich serii, z wyjątkiem serii 240,241 i 242, które mają zbieżność 1:30. 

Łożyska baryłkowe
 

 
 
 
DOSTĘPNE MODYFIKACJE  DLA ŁOŻYSK BARYŁKOWYCH TIMKEN 
 
 
Rowek i otwory smarne —W33
 
Pierścień zewnętrzny łożyska w standardzie posiada rowek i trzy otwory smarne. Konstrukcja ta oznaczona jest jako W33. Eliminuje to koszty wykonania kanału w gnieździe przeznaczonego do wprowadzania środka smarnego do łożyska. Konstrukcja taka umożliwia wprowadzanie środka smarnego pomiędzy elementy toczne za pomocą jednej smarowniczki. Środek smarny przepływa od środka łożyska, docierając do wszystkich powierzchni jednocześnie przepłukując łożysko.
 

Przy składaniu zamówienia, do numeru łożyska należy dodać oznaczenie W33 (np. 22216EMW33). 

 

Łożyska do maszyn wibracyjnych
 
Timken oferuje łożyska baryłkowe o specjalnych konstrukcjach, przeznaczone do maszyn wibracyjnych. Są one oznaczone kodem modyfikacji W800 i produkowane z luzem C4. Przy składaniu zamówienia należy podać kod W800.
 
Modyfikacja ta posiada następujące cechy:
• Rowek i trzy otwory smarne w pierścieniu zewnętrznym ułatwiające smarowanie łożyska.
• Zawężone tolerancje otworu i średnicy zewnętrznej.
• Wewnętrzny luz promieniowy wykonany w górnych 2/3 zakresu luzu C4.
 
 
 

TOLERANCJE METRYCZNE

Łożyska baryłkowe są wytwarzane zgodnie z wieloma normami, z których każda ma określone klasy dokładności związane z tolerancjami wymiarowymi otworów, średnic zewnętrznych, szerokości i bicia. Łożyska metryczne są produkowane z tolerancjami ujemnymi.

Poniższa tabela zawiera zestawienie różnych norm i klas łożysk baryłkowych, a także innych dostępnych łożysk Timken. Dla łożysk baryłkowych przedstawiono normę ISO. 


OZNACZENIA

Kody modyfikacji łożysk baryłkowych Timken

 

 

 (1)Maksymalny promień zaokrąglenia dla wału lub obudowy.

(2)Współczynniki dotyczą obliczeń zarówno w systemie calowym jak i metrycznym.

(3)Stała geometrii dla współczynnika trwałości środka smarnego

(4)Wartości prędkości termicznych

(5) Prędkości graniczne 


 

Katalog do pobrania - łożyska_baryłkowe