Kategorie:

Łożyska walcowe jednorzędowe

 
 
 
 
 
 
 
Łożyska walcowe jednorzędowe są rozłączne, tzn. pierścień łożyska ze złożeniem koszyka z wałeczkami może być montowany niezależnie od drugiego pierścienia. Ta cecha konstrukcyjna ułatwia montaż i demontaż, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy warunki obciążenia wymagają ciasnego pasowania obu pierścieni.
 
Łożyska walcowe jednorzędowe SKF o konstrukcji podstawowej są dostępne w kilku wariantach konstrukcyjnych. Poszczególne wykonania różnią się między sobą głównie układem obrzeży.
 
 
Najbardziej popularne obejmują następujące wykonania:
 
  • Konstrukcja NU
Łożyska typu NU mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i pierścień wewnętrzny bez obrzeży. Łożyska te mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w obu kierunkach.
 
 
  • Konstrukcja N
Łożyska typu N mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i pierścień zewnętrzny bez obrzeży. Łożyska te mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w obu kierunkach.
 
 
  • Konstrukcja NJ
Łożyska typu NJ mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno obrzeże na pierścieniu wewnętrznym. Łożyska te są stosowane do ustalenia osiowego wału w jednym kierunku. Łożyska typu NJ mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy tylko w jednym kierunku.
 
 
  • Konstrukcja NUP
Łożyska typu NUP mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym oraz jedno stałe i jedno swobodne obrzeże, tj. swobodny pierścień boczny, na pierścieniu wewnętrznym. Łożyska te są stosowane do ustalenia osiowego wału w obu kierunkach.