Kategorie:

Łożyska walcowe jednorzędowe z pełną lb. wałeczków

 

 
Podstawowy asortyment SKF łożysk walcowych jednorzędowych z pełną liczbą wałeczków  obejmuje
łożyska typu NCF i NJG. Łożyska te są stosowane do ustalenia osiowego wałuw jednym kierunku,
a także do kompensowania przemieszczenia osiowego wału względem oprawy w przeciwnym kierunku.
 
 
 
Konstrukcja NCF
 
Łożyska typu NCF mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i jedno obrzeże na pierścieniu zewnętrznym. Pierścień zabezpieczający umieszczony w pierścieniu zewnętrznym po stronie bez stałego obrzeża służy do utrzymywania łożyska w całości. Pierścień zabezpieczający nie powinien być obciążany osiowo podczas pracy.
 
 
 
 
 
Konstrukcja NJG
 
Łożyska typu NJG, należące do ciężkiej serii wymiarowej 23, są przeznaczone do bardzo mocno obciążonych, wolnoobrotowych łożyskowań. Łożyska te mają dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno obrzeże na pierścieniu wewnętrznym. Łożyska typu NJG mają nierozłączny zestaw wałeczków. Dzięki temu pierścień zewnętrzny z dwoma stałymi obrzeżami i zestaw wałeczków mogą zostać zdjęte z pierścienia wewnętrznego bez konieczności zabezpieczenia wałeczków przed wypadnięciem. Ułatwia to montaż i demontaż.
 
 
 
 
 
 
Cechy:
  • Wysoka nośność 
Łożyska bez koszyka są wyposażane w maksymalną liczbę elementów tocznych, dzięki czemu są odpowiednie do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych.
  • Wysoka sztywność 
Zwiększona liczba wałeczków przekłada się na zwiększenie sztywności promieniowej.
  • Rozłączność i zamienność 
Rozłączne elementy łożysk walcowych jednorzędowych SKF z pełną liczbą wałeczków można stosować zamiennie. Upraszcza to montaż i demontaż, a także kontrole przeprowadzane w ramach utrzymania ruchu.
 
 
 
 
  • Wysoka trwałość eksploatacyjna