Kategorie:

Łożyska walcowe dwurzędowe z pełną lb. wałeczków

 

Podstawowy asortyment SKF łożysk walcowych dwurzędowych z pełną liczbą wałeczków obejmuje
łożyska typu: NNCL, NNCF, NNC o konstrukcji otwartej, a także łożyska uszczelnione typu NNF
Wszystkie łożyska są nierozłączne i mają w pierścieniu zewnętrznym pierścieniowy rowek i trzy otwory smarowe ułatwiające smarowanie. Łożyska typu NNF mają trzy dodatkowe otwory smarowe w pierścieniu wewnętrznym.
 
 
 
Konstrukcja NNCL
 
 
 
 
Łożyska typu NNCL posiadają trzy stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i pierścień zewnętrzny bez obrzeży. Pierścień zabezpieczający umieszczony w pierścieniu zewnętrznym pomiędzy rzędami wałeczków utrzymuje łożysko w całości. Pierścień zabezpieczający nie powinien być obciążany osiowo podczas pracy. Łożyska te mogą kompensować przemieszczenie osiowe wału względem oprawy w obu kierunkach.
 
 
 
 
 
Konstrukcja NNCF
 
 
 
Łożyska typu NNCF mają trzy stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i jedno stałe obrzeże na pierścieniu zewnętrznym, pozwalające na ustalenie osiowe wału w jednym kierunku. Pierścień zabezpieczający umieszczony w pierścieniu zewnętrznym po stronie bez stałego obrzeża służy do utrzymywania łożyska w całości. Pierścień zabezpieczający nie powinien być obciążany osiowo podczas pracy. Łożyska te są stosowane do ustalenia osiowego wału w jednym kierunku a także do kompensowania przemieszczenia osiowego wału względem oprawy w przeciwnym kierunku.
 
 
 
 
 
Konstrukcja NNC
 
 
 
 
Łożyska typu NNC mają taki sam pierścień wewnętrzny jak łożyska typu NNCL i NNCF. Dwuczęściowy pierścień zewnętrzny jest utrzymywany w całości przez elementy ustalające, które nie powinny być nigdy obciążane osiowo. Obydwie części pierścienia zewnętrznego są identyczne i mają jedno stałe obrzeże. Łożyska te są stosowane do ustalenia osiowego wału w obu kierunkach.
 
 
 
 
 
 
Konstrukcja NNF (łożyska uszczelnione)
 
 
 
 
Łożyska typu NNF serii 50 i 3194.. mają dwuczęściowy pierścień wewnętrzny utrzymywany w całości przez pierścień ustalający. Pierścień wewnętrzny ma trzy stałe obrzeża, a pierścień zewnętrzny ma jedno stałe środkowe obrzeże. Łożyska te są stosowane do ustalenia osiowego wału w obu kierunkach. Odległość między dwoma rzędami wałeczków pozwala na przenoszenie momentów przechyłowych przez te łożyska. Pierścień zewnętrzny łożysk typu NNF jest o 1 mm węższy od pierścienia wewnętrznego. W łożyskowaniach z wirującym pierścieniem zewnętrznym nie ma potrzeby stosowania pierścieni odległościowych między pierścieniem wewnętrznym a przylegającymi elementami. Pierścień zewnętrzny ma dwa rowki pod pierścień osadczy w celu uproszczenia montażu i uzyskania oszczędności miejsca w kierunku osiowym, gdy łożysko jest osadzane w/na elemencie, np. w kole linowym.
 
 

 

 

 

Cechy łożysk walcowychh dwurzędowych z pełną liczbą wałeczków:
  • Wysoka nośność 
Łożyska bez koszyka są wyposażane w maksymalną liczbę wałeczków. Z tego względu – i dzięki drugiemu rzędowi wałeczków – łożyska walcowe dwurzędowe są odpowiednie do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych.
  • Duża sztywność 
Zwiększona liczba wałeczków przekłada się na zwiększenie sztywności promieniowej.
  • Duża trwałość eksploatacyjna