Kategorie:

Łożyska Y (łożyska kulkowe samonastawne)

 
 
 
 
Konstrukcja łożysk Y (łożysk kulkowych samonastawnych) bazuje na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych serii 62 i 63. Łożyska Y zazwyczaj mają kulistą (wypukłą) powierzchnię
zewnętrzną i poszerzony pierścień wewnętrzny z różnymi elementami mocującymi, umożliwiającymi szybkie i łatwe zamontowanie łożyska na wale.
 
 
 
 
 
 
 
 
Poszczególne serie łożysk kulkowych samonastawnych różnią się pod względem sposobu zamocowania łożyska na wale:
 • mocowanie za pomocą wkrętów mocujących (dociskowych);

 

 • mocowanie za pomocą mimośrodowego pierścienia mocującego;

 

 • mocowanie za pomocą technologii SKF Con-Centra;

 

 • mocowanie na tulei wciąganej;

 

 • pasowanie ciasne.
 
 
 
 
 
Standardowy asortyment łożysk Y SKF obejmuje wykonania przeznaczone do specjalnych zastosowań:
 • łożyska wykonane ze stali nierdzewnej lub łożyska z pierścieniami ocynkowanymi dozastosowań w przemyśle spożywczym;
 • łożyska do zastosowań w rolnictwie;
 • łożyska do ekstremalnych temperatur;
 • łożyska z wypełnieniem Solid Oil;
 • łożyska SKF DryLube.

 

 

Inne warianty wykonania są dostępne na specjalne zamówienie. Obejmują one łożyska kulkowe
samonastawne:
 • z walcowym pierścieniem zewnętrznym;
 • o budowie dostosowanej do wymagań klienta lub ze specjalnymi wymiarami;
 • z otworem sześciokątnym lub kwadratowym;
 • ze specjalnym koszykiem;
 • z wypełnieniem specjalnym smarem i ze specjalną ilością smaru;
 • ze specjalnymi powłokami.

 

 

Cechy łożysk Y:
 • Łatwy i szybki montaż ;
 • Różne metody mocowania umożliwiają łatwy i szybki montaż łożysk kulkowych samonastawnych na wale;
 • Kompensowanie niewspółosiowości wstępnej;
 • Kulista powierzchnia zewnętrzna dopuszcza niewspółosiowość wstępną, umożliwiając przechylanie w oprawie;
 • Duża trwałość eksploatacyjna; 
 • Różne dostępne sposoby uszczelniania zapewniają dużą trwałość eksploatacyjną w rozmaitych zastosowaniach, gdzie panuje wysoki stopień zanieczyszczenia;
 • Obniżony poziom hałasu i poziom drgań;
 • SKF zapewnia metody mocowania na wale odpowiednie do zastosowań, w których zasadnicze znaczenie mają wysokie wymagania dotyczące poziomów hałasu i drgań.

 


RODZAJE ŁOŻYSK Y

 

Łożyska Y z wkrętami mocującymi

Łożyska Y z wkrętami mocującymi (dociskowymi) w pierścieniu wewnętrznym są unieruchamiane na wale poprzez dokręcenie dwóch wkrętów dociskowych z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, rozmieszczonych 120° względem siebie.
 
Łożyska tego rodzaju są odpowiednie do zastosowań, w których kierunek obrotów jest stały lub zmienny.
 
Dostępne są dwie standardowe konstrukcje łożysk Y z wkrętami mocującymi:
 • Łożyska Y serii YAT 2  mają pierścień wewnętrzny poszerzony z jednej strony.

 

 

 • Łożyska Y serii YAR 2  mają pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron. Zmniejsza to zakres wychylenia pierścienia wewnętrznego na wale, co umożliwia bardziej płynną pracę łożyska.

 

 
 
Łożyska należące do obu serii YAT 2 i YAR 2 są wyposażone w standardowe odporne mechanicznie
uszczelnienia zintegrowane z łożyskiem oraz w tarcze odrzutnikowe po obu stronach łożyska.
 
 
 
 
Opcje tarcz odrzutnikowych są następujące:
tarcze odrzutnikowe z blachy stalowej zwykłe, przyrostek 2F w oznaczeniu;
tarcze odrzutnikowe z blachy stalowej powlekane kauczukiem (uszczelnienie wielokrotne),
przyrostek 2RF w oznaczeniu
 
 
Łożyska Y serii YAT 2 i YAR 2 mają standardowo dwa otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym,
jeden z każdej strony, rozmieszczone 120° względem siebie.
 
Na życzenie mogą zostać dostarczone łożyska bez otworów smarowych (przyrostek W w oznaczeniu).
 
Łożyska SKF serii YAT 2 i YAR 2 są dostępne na wały metryczne o średnicy od 12 do 100 mm
i na wały calowe o średnicy od 1/2 do 3 cali.

 

 

 

 


 
 
Łożyska Y z mimośrodowym pierścieniem mocującym
 
 
Łożyska Y z mimośrodowym pierścieniem mocującym są przeznaczone głównie do zastosowań o stałym kierunku obrotów. Z jednej strony pierścienia wewnętrznego łożyska znajduje się mimośrodowe poszerzenie. Służy ono do zamocowania pierścienia mocującego. Dokręcenie pierścienia mocującego na poszerzeniu pierścienia wewnętrznego w kierunku obrotów powoduje unieruchomienie pierścienia mocującego oraz łożyska na wale. Pojedynczy wkręt mocujący (dociskowy) dodatkowo zabezpiecza
pierścień na wale. Mimośrodowy pierścień mocujący jest ocynkowany w przypadku łożysk z otworem metrycznym i oksydowany w przypadku łożysk z otworem calowym.

 
 
Firma SKF produkuje dwie standardowe serie tych łożysk:
 • Łożyska Y serii YET 2 mają pierścień wewnętrzny poszerzony z jednej strony

 

 • Łożyska Y serii YEL 2 mają pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron .Zmniejsza to zakres wychylenia pierścienia wewnętrznego na wale, co umożliwia bardziej płynną pracę łożyska
 
 
Łożyska należące do obu serii YET2 i YEL 2 są wyposażone w standardowe odporne mechanicznie
uszczelnienia zintegrowane z łożyskiem oraz w tarcze odrzutnikowe po obu stronach łożyska.
 
Opcje tarcz odrzutnikowych są następujące:
 • tarcze odrzutnikowe z blachy stalowej zwykłe, przyrostek 2F w oznaczeniu;
 • tarcze odrzutnikowe z blachy stalowej powlekane kauczukiem (uszczelnienie wielokrotne), przyrostek 2RF/VL065 w oznaczeniu.

 

Łożyska Y serii YET 2 i YEL 2 mają standardowo dwa otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym,
jeden z każdej strony, rozmieszczone 120° względem siebie.
Na życzenie mogą zostać dostarczone łożyska bez otworów smarowych (przyrostek W w oznaczeniu).
Łożyska Y SKF z mimośrodowym pierścieniem mocującym są dostępne na wały metryczne o średnicy od 15 do 60 mm i na wały calowe o średnicy od 1/2 do 2 7/16 cala.
 

 

Łożyska Y SKF ConCentra
 
 
Łożyska Y SKF ConCentra mają pierścień wewnętrzny symetrycznie poszerzony z obu stron.
 
 
 
 
 
 
Opatentowana technologia mocowania SKF ConCentra opiera się na rozszerzaniu i kurczeniu dwóch współpracujących powierzchni: otworu łożyska i zewnętrznej powierzchni schodkowej tulei.
 
 
Obie powierzchnie mają precyzyjnie wykonane nachylone rowki tworzące profil wielostożkowy. Dokręcanie wkrętów mocujących (dociskowych) w pierścieniu montażowym powoduje przesuwanie pierścienia wewnętrznego łożyska po stożkowych powierzchniach schodkowej tulei.
 
 
 
 
Wymusza to równomierne rozszerzanie pierścienia wewnętrznego i kurczenie schodkowej tulei, zapewniając uzyskanie rzeczywiście koncentrycznego ciasnego pasowania na wale.
 
Łożyska Y SKF ConCentra zapewniają łatwy, szybki i niezawodny sposób unieruchomienia łożyska na wale. W pełni koncentryczny zacisk na wale daje pracę łożyska z niskim poziomem hałasu i drgań oraz praktycznie eliminuje korozję  cierną. Zacisk na wale nie ulega poluzowaniu, nawet w zastosowaniach,
gdzie występują wysokie obciążenia i/lub wysokie prędkości. Tolerancja wału nie ogranicza dopuszczalnej prędkości łożyska i może zostać osiągnięta pełna prędkość graniczna, nawet przy stosowaniu wałów klasy handlowej.
 
Łożyska Y SKF ConCentra mogą być stosowane zarówno w przypadku zmiennego jak i stałego kierunku obrotów.
 
Łożyska Y SKF ConCentra, oznaczenie serii YSP 2, są wyposażone w standardowe odporne mechanicznie uszczelnienia oraz w dodatkowe tarcze odrzutnikowe z blachy stalowej zwykłe po obu stronach łożyska.   
 
Pierścień zewnętrzny ma  standardowo dwa otwory smarowe, jeden z każdej strony, rozmieszczone 120° względem siebie.
 
Na życzenie mogą zostać dostarczone łożyska bez otworów smarowych (przyrostek W w oznaczeniu).
Łożyska Y SKF serii YSP 2 są dostępne na wały metryczne o średnicy od 25 do 60 mm i na wały calowe o średnicy od 1 do 2 11/16 cala.

 

 

 

 

 

 


 

Łożyska Y z otworem stożkowym
 
 
Łożyska Y z otworem stożkowym mają pierścień wewnętrzny symetrycznie poszerzony z obu stron oraz otwór stożkowy (o zbieżności 1:12), przez co mogą być montowane na standardowych tulejach wciąganych serii H 23.
 
 
 
 
 
Montaż na tulei wciąganej umożliwia płynną pracę łożysk i uzyskanie pełnej prędkości granicznej, nawet przy stosowaniu wałów klasy handlowej.
 
Łożyska mogą być używane w zastosowaniach, w których kierunek obrotów jest stały lub zmienny.
 
Odpowiednia tuleja wciągana nie jest częścią łożyska i musi zostać zamówiona oddzielnie.
 
Łożyska Y z otworem stożkowym, oznaczenie serii YSA 2, są wyposażone w standardowe odporne mechanicznie uszczelnienia oraz w dodatkowe tarcze odrzutnikowe z blachy stalowej zwykłe po obu stronach łożyska.
 
 
Pierścień zewnętrzny ma standardowo dwa otwory smarowe, jeden z każdej strony, rozmieszczone 120°
względem siebie.
 
Na życzenie mogą zostać dostarczone łożyska bez otworów smarowych (przyrostek W w oznaczeniu).
 
 
Łożyska Y SKF serii YSA 2 są dostępne z otworami o średnicy w zakresie od 25 do 65 mm, co pozwala na ich montaż na tulejach wciąganych serii H 23 na wałach metrycznych o średnicy od 20 do 60 mm.
 
 
Łożyska tego rodzaju można również montować na tulejach wciąganych serii HA 23, HE 23 i HS 23 na wałach calowych o średnicy od 3/4 do 2 3/8 cala.

 

 

 


 

 

Łożyska Y ze standardowym pierścieniem wewnętrznym
 
 
Łożyska Y ze standardowym pierścieniem wewnętrznym mają normalne tolerancje średnicy otworu łożyska i są osadzane na wale za pomocą odpowiedniego pasowania z wciskiem.
 
 
 
 
Łożyska tego rodzaju serii 17262 i 17263 mają takie same wymiary i właściwości, jak łożyska kulkowe zwykłe serii 62 i 63, ale mają kulistą (wypukłą) powierzchnię zewnętrzną.
 
 
Takie łożyska Y są odpowiednie do aplikacji, gdzie kierunek obciążenia jest zmienny i kiedy płynna praca jest głównym wymogiem eksploatacyjnym. Mogą one przenosić większe obciążenia osiowe niż łożyska Y innych konstrukcji a także pracować z takimi samymi prędkościami, jak odpowiadające wymiarowo uszczelnione łożyska kulkowe zwykłe. Te łożyska nie mają otworów smarowych w pierścieniu zewnętrznym.
 
 
Łożyska Y SKF ze standardowym pierścieniem wewnętrznym są dostępne na wały metryczne o średnicy od 17 do 60 mm.