Kategorie:

Łożyska kulkowe skośne

Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie w pierścieniuwewnętrznym i zewnętrznym przemieszczone względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych.
 
 
Zdolność łożysk kulkowych skośnych do przenoszenia obciążeń osiowych zwiększa się wraz ze wzrostem kąta działania łożyska. Kąt działania jest zdefiniowany jako kąt zawarty między linią przechodzącą przez punkty styku kulki z bieżniami w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której obciążenie jest przenoszone pomiędzy bieżniami, a linią prostopadłą do osi łożyska.
 
 
 
 
 
Łożyska kulkowe skośne SKF są produkowane w wielu konstrukcjach i wielkościach. Najczęściej są stosowane następujące konstrukcje:
  • łożyska kulkowe skośne jednorzędowe;
  • łożyska kulkowe skośne dwurzędowe;
  • łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe.
 
 
Na specjalne zamówienie dostępne są łożyska kulkowe skośne o rozmiarach większych niż wymienione w tabelach produktów. 
 
 
Rodzaje łożysk kulkowych skośnych:
 
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe
 
 
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe SKF mogą przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku. Łożysko jednorzędowe zazwyczaj jest nastawiane w stosunku do drugiego łożyska. osiadają jedno wysokie i jedno niskie obrzeże.
 
 
 
 
Dzięki niskiemu obrzeżu można zmieścić w łożysku wiele kulek, co pozwala uzyskać stosunkowo dużą zdolność przenoszenia obciążeń.
 
Standardowy asortyment łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych SKF obejmuje łożyska serii 72 B(E) i 73 B(E). Łożyska o niektórych wielkościach są również dostępne w serii 70 B.
 
 
 
 

 

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe
 
 
Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe SKF odpowiadają konstrukcyjne dwóm łożyskom kulkowym skośnym jednorzędowym zabudowanym w układzie rozbieżnym, ale zajmują one mniej miejsca
w kierunku osiowym.
 
 
 
Łożyska dwurzędowe mogą przenosić zarówno obciążenia promieniowe, jak i obciążenia osiowe działające w obu kierunkach. Stanowią onesztywne łożyskowania, które mogą przenosić momenty przechyłowe.
 
Standardowy asortyment łożysk kulkowych skośnych dwurzędowych SKF obejmuje łożyska
serii 32 A, 33 A i 33 D. 
 
 
 
 

 

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe
 
 
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe (łożyska kulkowe o styku czteropunktowym) są poprzecznymi łożyskami kulkowymi skośnymi jednorzędowymi z bieżniami zaprojektowanymi do przenoszenia obciążeń osiowych w obu kierunkach. Przy określonym obciążeniu osiowym może być przenoszone ograniczone obciążenie promieniowe.
 
 
 
 
 
Łożyska te zajmują znacznie mniej miejsca w kierunku osiowym niż łożyska dwurzędowe.
 
Pierścień wewnętrzny jest dzielony. Pozwala to na zabudowanie w łożysku dużej liczby kulek, dzięki czemu łożysko ma wysoką nośność. Łożyska są rozłączne, tj. pierścień zewnętrzny z zespołem koszyka z kulkami można zamontować niezależnie od obu połówek pierścienia wewnętrznego.
 
Obie połówki pierścienia wewnętrznego łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych dwukierunkowych SKF Explorer mają podcięte obrzeża. Poprawia to przepływ oleju wówczas, gdy łożysko to jest stosowane razem z łożyskiem walcowym SKF. Ponadto te podcięcia mogą ułatwiać demontaż.
 
 
Standardowy asortyment łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych dwukierunkowych SKF obejmuje łożyska serii QJ 2 i QJ 3.